FERJEPRISENE KUTTES 10 PROSENT I REVIDERT NASJONALBUDSJETT, REGJERINGEN LOVER HALVERING INNEN 2025

Bevilgningen skal legge til rette for et kutt i ferjetakstene på 10 prosent i 2. halvår i år, opplyser samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Det gis 55 millioner kroner til fylkesveiferjene og 65 millioner kroner til riksveiferjene. De neste årene skal kuttene fortsette med 10 prosentpoeng per år fram til 2025. Da er prisnivået halvert.  © Leveres av NTB Samferdselsmini...

Source: