HAREIDE BER VEISJEFEN BYGGE RINGERIKSBANEN

Torsdag møtte Hareide Nye Veier-sjef Anette Aanesland. Han ga beskjed om at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett setter av 90 millioner til å planlegge Ringeriksbanen. Han ga samtidig en garanti for at Nye Veier får jobben.Hareide sier til Aftenposten at han vil underskrive på en rammeavtale og en planleggingsavtale med veiselskapet i juni, før sommerferien. Da ligger det an til at ansatte...

Source: