KINAS EKSPORT øKTE MED OVER 32 PROSENT I APRIL

Den kraftige økningen skjer samtidig som etterspørselen etter varer på verdensbasis øker. Kina eksporterte i april varer for 263,9 milliarder dollar – cirka 2.200 milliarder kroner – noe viser en vekst på samme nivå som i mars. Men veksten er svakere enn den eksplosive økningen på 60,6 prosent i januar og februar, viser tolldata som ble lagt fram fredag. Importen i april økte med 43...

Source: